Retrofit wyłącznika mocy APENA DS

Retrofity wyłączników Apena DS i Apena APU - galeria

Apena DS, retrofit

Retrofity wyłączników Apena DS i Apena APU

Retrofity wyłączników Apena DS oraz Apena APU to urządzenia pozwalające na łatwą wymianę wspomnianych, nie produkowanych już od wielu lat wyłączników powietrznych na nowoczesne elektroniczne wyłączniki powietrzne, bez konieczności wymiany całej infrastruktury elektrotechnicznej sterowni. Szafy wyłączników pozostająna swoim miejscu, nie ma konieczności remontu rozdzielni i prowadzenia przewodów na nowo. Jeśli wyłącznik Apena DS lub APU odmówiły współpracy i uegły uszkodzeniu - nie ma konieczności długiego przestoju w produkcji. Z pomocą odpowiednio dobranych nowych wyłączników mocy oraz retrofitów można w krótkim czasie zastąpić stary lub uszkodzony wyłącznik Apena DS czy APena APU i przywrócić poprawne działanie całego zakładu.

Przy okazji wymiany wyłącznikó mocy Apena DS / APU na nowe wyłączniki, dokonujemy przeglądu szaf, styków, kabli i całej infrastruktury w obrębie szafy, by zapewnić bezpieczeństwo i móc z wyprzedeniem zareagować na ewentualne problemy. 

Nowy wyłącznik powietrzny mocy objęty jest gwarancją producenta. Należy nadmienić, że stare urządzenia Apeny z serii DS / APU mogą być serwisowane i w nielicznych przypadkach przywracane do funkcjonalności, ale nie spełniają już aktualnych norm bezpieczeństwa. 

Stosowanie nadal starych wyłączników Apena DS / APU może powodować problemy związane z bezpieczeństwem instalacji i osób pracujących na hali. Zaleca się więc wymianę tych wyłączników na nowoczesne urządzenia.